Openingsuren

 • Maandag: 8u00 tot 21u00
 • Dinsdag: 8u00 tot 21u00
 • Woensdag: 8u00 tot 21u00
 • Donderdag: 8u00 tot 21u00
 • Vrijdag: 8u00 tot 21u00
 • Zaterdag: gesloten
 • Zondag: gesloten

Raadpleging enkel volgens afspraak

Kinesitherapie Paternotte

Welkom op de website van onze groepspraktijk.

Ons team bestaat uit vier ambitieuze kinesitherapeuten. Wij bieden u een wetenschappelijk onderbouwde, gespecialiseerde en individuele behandeling die perfect aansluit bij pijn of klachten.

Wij helpen u graag verder. U kan steeds contact opnemen met ons voor een afspraak.

Openingsuren

 • Maandag: 8u00 tot 21u00
 • Dinsdag: 8u00 tot 21u00
 • Woensdag: 8u00 tot 21u00
 • Donderdag: 8u00 tot 21u00
 • Vrijdag: 8u00 tot 21u00
 • Zaterdag: gesloten
 • Zondag: gesloten

Raadpleging enkel volgens afspraak

Specialisaties

Algemene Kiné

Voor de revalidatie na een operatie bent u zeker en vast welkom. Na een anamnese gesprek en functieonderzoek zullen we zo snel mogelijk aan de slag gaan met mobilisaties en oefentherapie.
 

Meer info

Vooral de oefentherapie is belangrijk! U zal gestimuleerd worden om na een halfuur manuele mobilisaties door de therapeut, oefeningen te doen. Hierdoor zal u sneller en beter revalideren. In samenspraak met de therapeut kunt u uw specifieke (postoperatieve) doelen definiëren en zal er samen naar deze doelen gewerkt worden.

Bobath-Therapie

Uw pediater heeft deze behandeling voorgesteld om uw kind te helpen bepaalde moeilijkheden in zijn/haar psychomotorische ontwikkeling te overwinnen.

Meer info

bobathAls Bobath-Therapeut werken we met kinderen met zeer uiteenlopende problemen. Bepaalde kinderen vertonen een min of meer vertraagde neuromotorische ontwikkeling, al dan niet geassocieerd met cerebrale parese.

Andere kinderen vertonen een lichte en voorbijgaande dysharmonische neuromotorische ontwikkeling. Bij deze laatste zal de tussenkomst van de therapeut natuurlijk tijdelijk en minder intensief zijn.

Sportrevalidatie

Genezen door bewegen! Een correct bewegingspatroon is dan ook voornaam in het goed functioneren van een menselijk lichaam. Sportkinesitherapie is bedoeld om blessures opgelopen tijdens het sporten te behandelen en de patiënt(e) zo snel als mogelijk terug te laten sporten.

Meer info

sportrevalidatieDit vereist een gespecialiseerde aanpak, waarbij het probleem uitgebreid wordt onderzocht en met behulp van verschillende technieken zoals manuele therapie, myofasciale therapie, taping, … zo optimaal mogelijk wordt behandeld. Daarnaast verhoogt een actieve, functionele oefentherapie en sportspecifieke training de belastbaarheid van het lichaam om zo terug tot de best mogelijke sportprestaties te komen.

Het revalidatieschema wordt afgestemd op uw mogelijkheden en op de sport die U beoefent. Hierbij wordt rekening gehouden met aspecten als kracht, uithouding, snelheid, lenigheid en coördinatie. Er wordt ook gekeken hoe deze blessure eventueel in de toekomst vermeden kan worden.

Psychomotoriek

Psychomotoriek is een deeldomein van de kinesitherapie en is gericht op het kind in zijn geheel. 'Psyche' betekent geest en 'motoriek' betekent bewegen.

Meer info

psychomotoriekBewegen wordt dan ook als uitgangspunt genomen voor de therapie met als doel de algemene ontwikkeling te bevorderen. Het is dus niet enkel de bedoeling dat de motoriek van uw kind verbetert. Door het uitvoeren van de bewegingsopdrachten worden ook andere leervoorwaarden gestimuleerd. Daardoor kan de concentratie ook verbeterd worden. Uw kind beleeft een positieve ervaring, krijgt meer zelfvertrouwen en leert beter omgaan met zijn beperkingen. De therapeut zorgt voor een verdere ontplooing van de persoonlijkheid en zelfbeeld van uw kind.

Manuele Therapie

De manuele therapie beschouwt het lichaam als één bewegend geheel en zoekt steeds naar de oorzaak van een beperking of een probleem. Alle spieren, gewrichten, zenuwen, … die een invloed kunnen hebben op de klachten, worden onderzocht.

Meer info

Via gespecialiseerde manuele technieken zoals mobilisaties en manipulaties worden de aanwezige stoornissen hersteld. Verkeerde bewegingspatronen en houdingsgewoonten worden opgespoord. Belangrijke tips en raadgevingen worden gegeven om deze bij te sturen. Indien nodig, wordt een gepaste oefentherapie opgestart.

Mogelijke problemen of beperkingen die opgelost/verbeterd kunnen worden met manuele therapie zijn:

 • Hoofdpijn en nekpijn (met daarbij eventueel duizeligheid)
 • Nek –en schouderklachten (met eventuele uitstraling naar de bovenste ledematen)
 • Hoge rugklachten (al of niet met uitstraling naar de ribben of de borst)
 • Lage rugklachten (met eventuele uitstraling naar de onderste ledematen)
 • Bekkenklachten
 • Problemen aan de onderste ledematen (heup-knie-voet of enkel)
 • Problemen aan de bovenste ledematen (schouder-elleboog-pols-of vinger)

Functionele training en Rugscholing

Onder functionele training verstaan wij het uitvoeren van spierversterkende oefeningen die qua uitgangshouding en bewegingen kunnen gelinkt worden aan bewegingen uit het dagelijks leven enerzijds, of aan verschillende sporttakken anderzijds.

Meer info

Door deze manier van trainen wordt een veel exacter evenwicht gecreëerd tussen de verschillende spiergroepen die bij deze specifieke bewegingen worden getraind. In tegenstelling tot de klassieke analytische krachttrainingen zoals fitness, worden hier volledige spierkettingen getraind. Daarnaast is een heel belangrijk voordeel van dergelijke training het verbeteren en verfijnen van de neuromusculaire controle.

Core stability is een belangrijk onderdeel binnen de behandeling van nek- en rugklachten. Het betekent letterlijk “romp stabiliteit”. De bedoeling van de training is het vormen van een stabiele basis door het trainen van de rug– en buikspieren. Op die manier creëren we een goede lichaamshouding die u toe laat effectiever en gezonder te bewegen waardoor klachten t.h.v. de wervelzuil vermeden worden.

Ook binnen de sportkiné komt core stability uitgebreid aan bod.

Pediatrische Kinesitherapie

Ook voor uw kinderen bieden wij een aantal behandelingen aan. Onze specialisaties bestaan uit Kinderkinesitherapie en Kinecoach bij kinderen met Obesitas.

Meer info

Kinder kinesitherapie

kinderkineDit is een specialisatie binnen de kinesitherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. We kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. Als kinderkinesitherapeut beschikken we over de nodige theoretische en praktische kennis om uw kind op gepaste wijze te behandelen, zodat uw kind zich verder optimaal kan ontwikkelen en ontplooien.

Kinécoach bij kinderen met obesitas

Als Kinécoach gaan wij de kinderen begeleiden en coachen die behoren tot een bepaalde doelgroep binnen de gezondheidszorg. Informeren, adviseren, sturen en motiveren staan hierbij centraal om deze kinderen individueel te begeleiden rond alles wat met gezond en/of therapeutisch bewegen te maken heeft.

Overige Specialisaties

Hieronder vind je een samenvatting van alle specialisaties die hierboven nog niet aan bod zijn gekomen.

Meer info

Zwangerschaps begeleiding

Perinatale kinesitherapie of zwangerschapsbegeleiding is aangewezen voor (prenatale) en na (postnatale) de bevalling.

Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam van de vrouw ingrijpende veranderingen en bijna onvermijdelijk steken typische zwangerschapskwaaltjes de kop op. Vaak wordt ook met enige angst tegen de bevalling zelf aangekeken. Na de bevalling is het vrouwelijk lichaam helemaal "uit vorm". Kinesitherapie kan u helpen om deze mooie maar soms moeilijke periode zo comfortabel mogelijk door te brengen. 

In de prenatale kinesitherapie komen, in overleg met de zwangere patiënte, verschillende items aan bod. Zo geven we aangepaste oefentherapie en houdingscorrecties om zwangerschapskwaaltjes (bekkeninstabiliteit, rugklachten, oedemen, urineverlies, kortademigheid,…) tegen te gaan of te behandelen. Voorts trainen we de bekkenbodemmusculatuur om het risico op incontinentie voor en na de bevalling te verkleinen, en om een vlotte arbeid te stimuleren. Verschillende ademhalingstechnieken tijdens de prenatale periode, de arbeid en bevalling. Baringsoefeningen/perstechnieken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de bevalling. Tot slot reiken we tips aan om tijdens de arbeid de weeën op te vangen.

De postnatale kinesitherapie bestaat uit reëducatie van de bekkenbodemspieren, stabilisatietraining/core stability (buikspieren en rugspieren), wederopbouw van de algemene fysieke conditie & spierkracht, behandelen van ev. klachten na zwangerschap/bevalling.

Bovendien geeft de kinesitherapeute een antwoord op al uw vragen zodat u met een gerust hart naar de bevalling toe kunt leven.

Neurologische revalidatie

neurologische therapieNeurologische revalidatie heeft als doel het  herwinnen van de normale dagelijkse activiteiten van de patiënt. De behandeling beoogt via verschillende niveau's in te werken op functies die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van deze activiteiten (bv.: stappen, transfers, ...). 

Patiënten kunnen bij ons  hun revalidatie starten of verderzetten  na een verblijf in een revalidatiecentrum. Neurologische revalidatie wordt toegepast bij hemiplegie/CVA (herseninfarct,- bloeding), hersenletsel door ongeval, andere niet-aangeboren hersenletsels (operatie, tumor, ...), ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, dwarslaesie, polyneuropathieën, ...

Screening

In onze praktijk gebruiken we 2 soorten screeningsprotocols. Het screeningsprotocol van K-invent gebruiken we voor alle soorten sporten en leeftijden. Het screeninsprotocol van Bruininks Oseretsky (BOT-2) gebruiken we voor het in kaart brengen van de motorische ontwikkeling van jouw kind.

Cardiale Therapie

Hartrevalidatie bestaat uit een individueel trainingsprogramma waarbij enerzijds aandacht besteed wordt aan de ademhaling en anderzijds wordt getracht de fysieke conditie te optimaliseren. Na uw hartinfarct, bypasschirurgie, kunstklepoperatie, … komt het erop aan herval te voorkomen.  Lichaamsbeweging blijft toegelaten, meer nog is ten zeerste aanbevolen!

4 x T-methode

4x T methodeDe 4 x T-methode is een nieuwe vorm van orthopedische revalidatie. De 4 T's staan voor Test, Tape, Trigger en Train.

Het gebruik van elastische tapes (medical taping concept) wint aan populariteit. De 4 x T-methode gaat een stapje verder en wordt gezien als een nieuwe vorm van revalidatie bij een grote diversiteit van orthopedische klachten. Deze methode garant voor direct resultaat. De aanpak is eenvoudig. De 4 x T-methode staat symbool voor de nieuwe stijl van fysiotherapie.