Praktisch

Afspraak Maken

open menu

Afspraken dienen steeds telefonisch te gebeuren op het nummer 011 96 39 40 of via het persoonlijke nummer van je therapeut.

Het annuleren van een afspraak dient 24 uur op voorhand te gebeuren. Wij reserveren namelijk die tijd voor u en kunnen dan niet iemand anders helpen. Niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraken worden dus in rekening gebracht.

Eerste consultatie

open menu

Na een vraaggesprek en een klinisch onderzoek maken we voor u een behandelplan op maat. 

Indien u geen doktersvoorschrift heeft, mogen wij geen kinesitherapie toepassen.

Wat breng ik mee?

  • het voorschrift van de huisarts/specialist
  • een klever van uw mutualiteit
  • eventuele onderzoeksresultaten i.v.m. beeldvorming (RX, CT, NMR, …) en het protocol van de radioloog

Wat gebeurt er op mijn eerste onderzoek?

Uw dossier wordt opgemaakt en er wordt uitgelegd welke behandeling er zal volgen en wat dat inhoudt.

Vooraleer te behandelen wordt er ook een anamnese afgenomen (vraaggesprek), en een klinisch onderzoek uitgevoerd. Uw voorschrijvende arts heeft dit ook al gedaan, maar wij doen dit om te weten welke behandelingen er nodig zijn, welke een eventuele contra-indicatie kan zijn, en ook om later te kunnen evalueren of uw toestand verbeterd is of niet.

Tarieven

open menu

Wij zijn allen geconventioneerde kinesitherapeuten en hanteren dus de opgelegde tarieven van het RIZIV. Voor kinesitherapie is het remgeld tussen de 4 en de 6 euro per behandeling, naargelang uw aandoening. De meest recente tarifering kan u steeds raadplegen in de wachtzaal van de praktijk, of via de website van het RIZIV.

Betalingen

open menu

Normaal wordt er afgerekend na het beëindigen van de behandeling.

Bij langere behandelingen (na een operatie, of indien u een chronische aandoening heeft), mag u per 10 of 20 behandelingen betalen. Dit kan dan eventueel via een storting. Wij beschikken ook over Payconiq en Sum Up om vlot ter plekke je overschrijving te doen via je smartphone of bankkaart. U ontvangt telkens een getuigschrift voor de mutualiteit.

Huisbezoeken

open menu

Indien u om medische of sociale redenen uw woonst niet kan verlaten, komen wij voor uw behandeling aan huis. Dit dient wel uitdrukkelijk voorgeschreven te zijn door uw arts.

Testing

open menu

Gestandaardiseerde onderzoeken/tests worden afgenomen, afhankelijk van uw hulpvraag.

Mijn klachten zijn verdwenen?

open menu

Het is natuurlijk de bedoeling om u zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Indien uw klachten verdwenen zijn, worden uw behandelingen gestopt, ongeacht of uw voorschrift afgelopen is of niet.

Mijn voorschrift is verlopen, maar mijn klacht is niet opgelost?

open menu

De arts schrijft meestal per 9 beurten kine voor omdat dit wettelijk zo voorzien is (behalve na operaties en bij chronische aandoeningen, dan wordt er gewoonlijk per 20 of 30 behandelingen voorgeschreven). In sommige gevallen duurt het echter wat langer dan 9 behandelingen. Wij maken dan een verslag, en de arts beslist dan om de behandelingen verder te zetten, of eerst verdere onderzoeken te laten uitvoeren.

Terugbetaling in de kinesitherapie

open menu

U krijgt altijd een deel terugbetaald van het te betalen bedrag. De grootte van het terugbetalingsbedrag hangt af van het ziektebeeld. U wordt afhankelijk van uw ziektebeeld ingedeeld in één van de volgende categorieën:

Courante Aandoeningen

Aantal zittingen per voorschrift is vrij door de arts te bepalen. Per aandoening is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met V.I.tegemoetkoming. De eerste 18 zittingen zijn normaal terugbetaald. Vanaf de 19e zitting krijgt u nog steeds terugbetaling maar aan een verminderd terugbetalingstarief. Een courante aandoening kan men driemaal per jaar goedkeuren. M.a.w. u hebt recht op 3 x 18 beurten voor verschillende aandoeningen.

F-acuut Pathologie

De groep van Fa zijn de acute functionele pathologieën. Hiervoor is er een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden (bv.: na operatieve ingreep, langdurige immobilisatie, frozen shoulder, …). Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een jaar, men begint te rekenen vanaf de dag van de eerste prestatie. Je kan aanspraak maken op 60 zittingen per voorschrift. De eerste 60 zittingen aan het normale terugbetalingstarief, vanaf de 61e behandeling geldt het verminderd terugbetalingstarief.

F-chronisch Pathologie

Deze groep zijn de chronische functionele pathologieën. Hiervoor is er tevens een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden (bv.: noodzakelijke gangrevalidatie boven de 65 jaar, CVS, psychomotorische ontwikkelingsstoornissen, …). Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een kalenderjaar (tot 60 zittingen per voorschrift). De eerste 60 zittingen zijn aan het normale terugbetalingstarief, vanaf de 61e zitting is er een klein verminderd terugbetalingstarief. Vanaf de 81e zitting geldt er een sterk verminderd terugbetalingstarief.

E – pathologie

Een E-pathologie wordt ook wel “zware pathologie” genoemd. Wanneer uw pathologische situatie voorkomt op deze lijst (bv.: verlamming na hersenbloeding, myopathieën, aandoeningen van het centraal zenuwstelsel, …) heeft u gedurende een periode (vastgesteld door de adviserende geneesheer van de mutualiteit) recht op meer dan 60 behandelingen. Per voorschrift heeft u recht tot 60 zittingen. U kan een onbeperkt aantal voorschriften laten opstellen en hebt altijd een verhoogde terugbetaling t.o.v. de vorige pathologieën voor de periode die vastgesteld is door de adviserende geneesheer.

Perinatale Kinesitherapie

Maximum 9 zittingen per zwangerschap